ul.Mostowa 5, 00-009 Warszawa 505-596-458 kontakt@ ruby.org.pl

Etapy leczenie kanałowego zęba.

Leczenie kanałowe dzielimy na kilka etapów:

Kanałowe leczenie Podjęcie decyzji, po wykonaniu zdjęcia radiologicznego i rozpoznaniu objawów jakie są zgłaszane przez pacjenta ząb jest kwalifikowany do leczenia kanałowego. Znieczulenie - lekarz decyduje się na znieczulenie, jeśli miazga zęba będzie się znajdować w stanie zapalnym, ale jeszcze nie obumarła. Gdy ząb jest martwy i mamy rozwinięte zgorzele to tak naprawdę znieczulenie nie będzie potrzebne. Opracowania ubytku - dentysta usuwa te tkanki, które zostały zmienione przez próchnice. Tak tworzy się dostęp do komory, gdzie znajdują się nerwy i naczynia krwionośne. Zatrucie zęba - stomatolog umieszcza w komorze lek, który ma umartwić jeszcze żywą miazgę. Dalsze leczenie realizowane jest po kilkunastu dniach w zależności od tego jaki ząb był zatruwany. Etap zatruwania będzie pomijany, jeśli lekarz podał znieczulenie i korzysta właśnie z tego okresu, gdy znieczulenie działa. To jaką metodą ząb będzie leczony będzie uzależnione wyłącznie od lekarza i jego doświadczenia. Usunięcie nerwy - przy pomocy specjalnych narzędzi, pilników lekarz będzie usuwał miazgę z kanałów i jednocześnie je poszerza wprowadzając tam również specjalne środki odkażające.

Leczenie zębaW zależności od tego jaki ząb jest leczony może mieć nawet do 5 kanałów. Więcej na temat liczby kanałów znajdzie się w części dotyczącej budowy zęba. Wypełnienie kanałów - gdy kanały są już poszerzone i oczyszczone lekarz może je wypełnić specjalną pastą, która będzie potem ulegać stwardnieniu. Może być także wykorzystana gutaperka, która jest materiałem podobnym do lateksu i produkowanym z ćwieków, które mogą przypominać opracowany kanał. Następnie umieszcza się je w kanale. Kontrola wypełnienia - wypełnienie kanału jest bardzo ważne, dlatego będzie trzeba wykonywać kontrolne zdjęcie, ponieważ dzięki temu będzie można sprawdzić czy udało się kanał wypełnić do wierzchołka korzenia. Założenie podkładu - gdy kanał jest wypełniony nakłada się podkład oddzielający kanał od plomby Założenie wypełnienia - na zakończenie kładzie się wypełnienie w postaci plomby. Opisane etapy realizuje się w ciągu jednej wizyty, ale mogą być także realizowane w ciągu trzech wizyt. Czasami ze względu na wysięk utrzymujący w postaci stanu zapalnego i może się utrzymywać ból. Dlatego można również umieści na ten czas jakieś leki w takim zębie.